Dokumen Penjajaran Kurikulum (DPK) Pendidikan Islam Tahun 3

Dokumen Penjajaran Kurikulum (DPK) Pendidikan Islam Tahun 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) KPM telah mengeluarkan Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 2 untuk kegunaan tahun 2020. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 Pendidikan Islam telah...
Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan (DPK) Islam Tahun 2

Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan (DPK) Islam Tahun 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) KPM telah mengeluarkan Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 2 untuk kegunaan tahun 2020. Penjajaran kurikulum yang dilaksanakan ini bukanlah kurikulum yang baharu malahan ia adalah berasaskan kurikulum sedia ada yang...
Dokumen Penjajaran Kurikulum (DPK) Pendidikan Islam Tahun 1

Dokumen Penjajaran Kurikulum (DPK) Pendidikan Islam Tahun 1

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) KPM telah mengeluarkan Dokumen Penjajaran Kurikulum (DPK) Pendidikan Islam Tahun 1 untuk kegunaan tahun 2020. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 Pendidikan Islam...
DSKP Matematik Tahun 4 KSSR Semakan

DSKP Matematik Tahun 4 KSSR Semakan

DSKP Matematik Tahun 4 KSSR Semakan ini merupakan dokumen yang penting yang menjadi rujukan untuk tahun 2020 bagi guru-guru khusunya yang mengajar darjah 4. Dokumen ini hendaklah di simpan di dalam Fail RPH bagi memudahkan para guru untuk membuat rujukan. Kepada yang...
DSKP KSSR Semakan Matematik

DSKP KSSR Semakan Matematik

DSKP Kssr Semakan Matematik diolah dan disusun semula dengan mengambil kira kesinambungan yang berterusan ke peringkat seterusnya. Langkah yang diambil adalah selaras dengan keperluan untuk menyediakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam Matematik kepada murid yang...