Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) KPM telah mengeluarkan Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 2 untuk kegunaan tahun 2020.

Penjajaran kurikulum yang dilaksanakan ini bukanlah kurikulum yang baharu malahan ia adalah berasaskan kurikulum sedia ada yang terkandung dalam DSKP KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Islam. Kandungan DSKP tersebut telah dibahagikan kepada Kandungan Asas, Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap.

DPK Pendidikan Islam Tahun 2

 


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


Muat Turun di telegram: https://t.me/pendidik2u/3687

Penjajaran dilaksanakan bertujuan untuk memberi penekanan terhadap Kandungan Asas yang perlu dikuasai oleh murid dan dilaksanakan secara bersemuka bersama murid. Manakala
Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap pula berperanan sebagai penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam mencapai standard yang ditetapkan.

la baleh dilaksanakan melalu pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran samada secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam DSKP yang ingin dicapai.

Gunakan DPK Pendidikan Islam yang dikeluarkan oleh BPK ini, untuk merancang RPT bagi minggu persekolahan yang masih berbaki bagi tahun 2020 ini.