Pelan Strategik Program 3K

Program 3K merupakan satu program yang menjurus ke arah menghasilkan suasana persekitaran sekolah yang memberangsangkan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3K merujuk kepada Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan. Secara amnya jika ketiga-tiga elemen ini...

Pelan Strategik Frog Vle

Pelan Strategik Frog Vle. Pelan Strategik merupakan pelan perancangan berfokus sekurang-kurangnya 3 tahun.Segala perancangan dan fokus dimasukkan dalam dokumen pelan strategik ini. Bagi yang ingin dapatkan Pelan Strategik Frog Vle bolehlah muat turun di bawah. Untuk...

Pelan Strategik Linus

Pelan Strategik Linus merupakan dokumen yang penting sebagai perancangan strategik yang tersusun dalam jangka masa beberapa tahun.Linus merupakan singkatan daripada Literasi dan Numerasi merupakan salah 1 daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Ia juga...
Pelan Strategik dan Operasi Unit Disiplin

Pelan Strategik dan Operasi Unit Disiplin

Pelan Strategik dan Operasi Unit Disiplin. Pelan Strategik Disiplin Isu-Isu Strategik Yang Menjadi Fokus Kemenjadian/sahsiah murid pada tahap yang tidak memuaskan Kadar murid ponteng kelas dan sekolah agak tinggi Bilangan murid yang terlibat dalam salah-laku (lewat ke...