DSKP KSSR Semakan Pendidikan Islam

DSKP KSSR Semakan Pendidikan Islam

Melalui transformasi kurikulum, dokumen kurikulum turut disemak dan terhasilnya Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). DSKP Semakan Pendidkan Islam merupakan satu dokumen kurikulum yang lengkap bagi setiap tahun persekolahan, mengandungi penerangan...

DSKP KSSM Tingkatan 1 Semua Subjek

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) KSSM SEMUA SUBJEK TINGKATAN 1Berikut merupakan DSKP KSSM Tingkatan 1 yang digunakan pada tahun 2017. DSKP ini dikeluarkan oleh BPK KPM, selaras dengan Pekeliling Pelaksanaan KSSM bermula 2017 di Sekolah Menengah....

DSKP DAN BORANG PENTAKSIRAN SEKOLAH KSSR SEMAKAN 2017

Bermula 2017, semua sekolah diwajibkan melaksanakan KSSR Semakan 2017 bagi Tahun 1, (RUJUK PEKELILING), semakan KSSR ini adalah hasil kajian dan semakan terhadap Kurikulum KSSR 2011-2016, beberapa perubahan dan elemen dikemaskini bagi memastikan pendidikan negara...
DSKP Pendidikan Islam Semakan KSSR 2017 Tahun 1

DSKP Pendidikan Islam Semakan KSSR 2017 Tahun 1

DSKP Pendidikan Islam Semakan KSSR 2017 Tahun 1Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam dibina bagi memenuhi keperluan Pendidikan Islam secara holistik, bersepadu dan berkembang serta bersifat autentik selaras dengan keperluan Falsafah Pendidikan...