Bermula 2017, semua sekolah diwajibkan melaksanakan KSSR Semakan 2017 bagi Tahun 1, (RUJUK PEKELILING), semakan KSSR ini adalah hasil kajian dan semakan terhadap Kurikulum KSSR 2011-2016, beberapa perubahan dan elemen dikemaskini bagi memastikan pendidikan negara mencapai Visi dan Misi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 

Berikut adalah senarai kesemua Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan KSSR Semakan 2017 Tahun 1 & Borang Pelaporan Pentaksiran Sekolah 2017 Tahun 1.
 
DSKP SEMAKAN 2017


DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BARU:

 • 001 DSKP Bahasa Semai KSSR Tahun 1.pdf
 • 002 DSKP Bahasa Kadazandusun KSSR Tahun 1.pdf
 • 003 DSKP Bahasa Iban KSSR Tahun 1.pdf
 • 004 DSKP Bahasa Tamil SK KSSR Tahun 1.pdf
 • 006 DSKP Bahasa Arab KSSR Tahun 1.pdf
 • DSKP Bahasa Inggeris SJK KSSR Tahun 1
 • DSKP Bahasa Inggeris SK KSSR Tahun 1.pdf
 • DSKP Bahasa Tamil SJKT KSSR Tahun 1.pdf
 • DSKP Matematik KSSR Tahun 1.pdf
 • DSKP Matematik KSSR Tahun 1 SJKT
 • DSKP Matematik KSSR Tahun 1 SJKC
 • DSKP Sains KSSR Tahun 1
 • DSKP Pendidikan Islam KSSR Tahun 1 (Semakan).pdf
 • DSKP Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 1.pdf
 • DSKP Pendidikan Kesenian KSSR Tahun 1.pdf
 • DSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 1.pdf
 • DSKP Pendidikan Moral KSSR SJKT Tahun 1
 • DSKP Pendidikan Moral KSSR SJKC Tahun 1
 • DSKP KSSR BAHASA ARAB Tahun 1 – SEMAKAN.pdf
 • DSKP KSSR SEMAKAN BAHASA MELAYU SK THN 1.pdf
 • DSKP KSSR SEMAKAN BAHASA CINA SJK TAHUN 1.pdf
 • DSKP KSSR SEMAKAN BAHASA CINA SK TAHUN 1.pdf
 • DSKP KSSR SEMAKAN Pendidikan Moral Thn 1.pdf
 • DSKP Sains KSSR SJKC Tahun 1
 • DSKP Sains KSSR SJKT Tahun 1.pdf
 • DSKP KSSR SEMAKAN BAHASA MELAYU SJK THN 1.pdf
Sekiranya anda ingin muat turun SEMUA DSKP SERENTAK download di sini:
TEMPLATE PELAPORAN PENTAKSIRAN SEMAKAN 2017:
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSRs Thn 1 Moral 2017.xls
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSRs Thn 1-BhsIBAN.xls
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSRs Thn 1-BhsKADAZANDUSUN.xls
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSRs Thn 1-BhsSEMAI.xls
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSRs Thn 1-BI SJK.xlsx
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSRs Thn 1-BI SK.xlsx
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSRs Thn 1-BTAMIL SJKT.xls
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSRs Thn 1-BTAMIL SK.xls
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSRs Thn 1-BC SK.xlsx
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSRs Thn 1-PENDIDIKAN KESENIAN SK.xlsx
 • PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH SAINS TAHUN 1.xlsx
 • PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH MATEMATIK TAHUN 1.xlsx
 • TEMPLAT PELAPORAN PS MP_PJPK TAHUN 1AKUATIK .xls
 • TEMPLAT PELAPORAN PS MP_PJPK TAHUN 1REKREASI DAN KESENGGANGAN.xls
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSR SEMAKAN TAHUN 1 – PENDIDIKAN ISLAM.xlsx
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSR SEMAKAN TAHUN 1 – BAHASA ARAB.xlsx
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSR SEMAKAN 2017 TAHUN 1-BAHASA CINA SJK.xlsx
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSR SEMAKAN 2017 TAHUN 1-BAHASA MELAYU SJK.xlsx
 • TEMPLAT PELAPORAN PS KSSR SEMAKAN 2017 TAHUN 1-BAHASA MELAYU SK.xlsx

(Link sedang dikemaskini)