Buku Aktiviti Pendidikan Islam Tahun 1 Pdf

Buku Aktiviti Pendidikan Islam Tahun 1 Pdf

Pengunaan Buku Aktiviti Pendidikan Islam semasa PdPc atau PdPr amat penting, kerana ia mengandungi soalan-soalan pentaksiran yang telah digubal oleh penulis berpengalaman Kementerian Pendidikan Malaysia. Semua murid yang layak mendapat buku teks akan layak mendapat...
Buku Aktiviti Pendidikan Islam Tahun 2 Pdf

Buku Aktiviti Pendidikan Islam Tahun 2 Pdf

Buku aktiviti Pendidikan Islam Tahun 2 Kssr Semakan ini dapat membantu para guru untuk membuat penilaian atau pentaksiran khususnya Pentaksiran Bilik Darjah (PBD). Ia mengandungi soalan-soalan bagi semua tajuk yang terdapat di dalam buku teks. Semua murid yang layak...
Buku Aktiviti Pendidikan Islam Tahun 3 Pdf

Buku Aktiviti Pendidikan Islam Tahun 3 Pdf

Pengunaan Buku Aktiviti Pendidikan Islam semasa PdPc atau PdPr amat penting, kerana ia mengandungi soalan-soalan pentaksiran yang telah digubal oleh penulis berpengalaman Kementerian Pendidikan Malaysia. Semua murid yang layak mendapat buku teks akan layak mendapat...
Borang Keberhasilan 2021

Borang Keberhasilan 2021

Penilaian Komponen Keberhasilan perlu menggunakan Borang Keberhasilan sepertiseperti yang telah diberi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Templat borang ini dibekalkan dalam format MS Excel dan boleh digunakan sepanjang tempoh penilaian tahun semasa. Secara amnya,...
Garis Panduan Penilaian Komponen Keberhasilan

Garis Panduan Penilaian Komponen Keberhasilan

Garis Panduan Penilaian Komponen Keberhasilan (GPPKK) menerangkan secara khususterma, syarat, kaedah pelaksanaan penilaian keberhasilan. Penilaian komponenkeberhasilan merupakan sebahagian daripada PBPPP. Jumlah keseluruhan markahuntuk penilaian keberhasilan ialah...