Bantuan Prihatin Nasional 2.0

Bantuan Prihatin Nasional 2.0

Mengambilkira segala kesukaran yang masih dihadapi oleh rakyat, Kerajaan membuat keputusan untuk menyediakan bantuan tambahan untuk rakyat melalui pemberian tunai tambahan di bawah Bantuan Prihatin Nasional 2.0 dengan peruntukan hampir RM7 bilion. Jumlah bantuan yang...
Kajian Kepuasan Pelanggan Kementerian Pendidikan Malaysia 2020

Kajian Kepuasan Pelanggan Kementerian Pendidikan Malaysia 2020

Satu kajian kepuasan pelanggan Kementerian Pendidikan malaysia sedang dijalankan bagi mendapat tahap kepuasan pelanggan terhadap Kementerian Pendidikan Malaysia. Senarai Respondan yang diambil meliputi  Kakitangan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Kakitangan Awam...
Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 1 hingga 6

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 1 hingga 6

Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran asas yangmenegaskan kepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep,penguasaan kemahiran mengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikan masalahserta menerapkan nilai-nilai murni.   Elemen merentas...
Tutorial Excel Cara Menggunakan VLOOKUP

Tutorial Excel Cara Menggunakan VLOOKUP

VLOOKUP digunakan apabila anda perlu mencari pelbagai perkara dalam jadual atau berjajar mengikut baris. Contohnya, Cari harga bahagian automotif mengikut nombor bahagian, atau cari nama pekerja berdasarkan ID pekerja. Dalam bentuk termudah, fungsi VLOOKUP ialah: =...