Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sedang giat memberi tumpuan kepada latihan guru untuk memastikan mereka mahir menggunakan platform DELIMa (Digital Educational Learning Initiative Malaysia).

DELIMa merupakan platform atas talian yang dikembangkan dengan kerjasama Google, Microsoft, dan Apple, bertujuan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran digital di Malaysia.

Melalui DELIMa, guru-guru dapat mengakses pelbagai bahan pengajaran, mengaplikasikan ilmu, serta menggunakan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk membantu proses pembelajaran murid.

Menurut Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan (BSTP), Maznah Abu Bakar, DELIMa turut menggalakkan budaya inovatif dalam kalangan guru dengan menyediakan alat dan sumber yang membolehkan mereka menghasilkan bahan pengajaran yang kreatif dan relevan dengan keperluan semasa.

Platform ini akan dilancarkan dalam versi DELIMa 2.0 pada Disember, yang menambah baik pengalaman pengguna dan menggabungkan pembelajaran peribadi serta analisis data untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan.

Selain itu, KPM juga mengumumkan beberapa inisiatif baru untuk memperkasakan kapasiti guru dalam bidang digital, termasuk penyediaan geran penerbitan dan pembangunan Indeks Kesejahteraan Guru.

Indeks ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan guru terpelihara dengan memberi tumpuan kepada kesihatan dan keperluan mereka, serta mengurangkan beban tugas dan cabaran lain yang dihadapi oleh para pendidik.

Fadhlina Sidek, Menteri Pendidikan, turut menyatakan bahawa KPM akan terus bekerjasama dengan agensi pusat dan swasta untuk meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah-sekolah.

Ini termasuklah memastikan infrastruktur yang sesuai dan menyokong perkembangan teknologi di institusi pendidikan di seluruh negara, khususnya di Sabah dan Sarawak yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur.