myPortfolio Template dan Panduan Penyediaan

myPortfolio Template dan Panduan Penyediaan

myPORTFOLIO merupakanĀ satu kaedah pengurusan ilmu yang memberikan penekanan kepada pengupayaan minda setiap penjawat awam dalam kerangka organisasi berpembelajaran (learning organisation). Selain sebagai dokumen rujukan rasmi yang menghuraikan: maklumat pewujudan...