Di dalam dokumen myPortfolio yang telah diberikan oleh pihak Jabatan, telah disertakan beberapa proses dan carta alir dalam melaksanakan sesuatu program atau tugasan.

Di sini dikongsikan Panduan Pengurusan Pendaftaran Murid yang mana disertakan proses dan tanggungjawab pegawai yang terlibat.

BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA
1. PK HEM/PT Mengenal pasti murid yang yang akan mendaftar masuk PK
2. PK HEM/ PT Mendapatkan dokumen kelulusan kemasukan murid PGB
3. PK HEM/ PT Mendapatkan salinan dokumen yang diperlukan seperti berikut:

1.    Salinan surat beranak

2.    Salinan kad pengenalan ibu bapa / penjaga

3.    Salinan surat nikah

4.    Surat hak penjagaan anak (jika berkaitan)

5.    Surat anak angkat (jika berkaitan)

Bil air/letrik/cukai pintu

PK
4. PKP Menetapkan kemasukan murid ke kelas bersuaian Guru Kelas
5. Guru Data Menguruskan pendaftaran murid masuk melalui sistem APDM Guru Kelas
6. Guru Kelas Memastikan data murid yang lengkap dan tepat melalui sistem APDM Guru Data
7. Guru Kelas Menyemak dan mengemaskini dokumen fail peribadi murid yang mengandungi:

1.    Salinan Keputusan Peperiksaan Terakhir (jika berkaitan)

2.    Buku Rekod Profil Pentaksiran Sekolah

3.    Buku Rekod Kesihatan Murid

4.    Kad Rawatan Perkhidmatan Pergigian

5.    Buku Rekod Pencapaian Murid Program j-Qaf

6.    Sijil-sijil Pengiktirafan

 

PK
8. Guru Kelas Mendaftar murid ke dalam buku daftar rasmi sekolah PK
9. Guru Kelas /PT Rekod dan dokumentasi PK

Berdasarkan jadual di atas, anda boleh melihat tanggungjawab yang penting yang perlu di laksanakan bagi memastikan proses pendaftaran murid berjalan dengan lancar.

Anda juga boleh merujuk senarai semak yang telah diberikan bersama, boleh rujuk:

Pendaftaran Murid

Dokumen ini juga boleh dimuat turun di: Dokumen myPortfolio

Selain dari Proses Pendaftaran Murid, di dalam carta alir dan proses ini juga mengandungi aliran kerja yang lain seperti:

 1. Pengurusan Data
 2. Pengurusan Strategik
 3. Pengurusan Kewangan Sekolah
 4. Pengurusan Aduan
 5. Pengurusan Insfrastruktur dan Persekitaran
 6. Pengurusan Program
 7. Pengurusan Jaringan dan Hubungan Luar
 8. Pengurusan Aset
 9. Pengurusan Perolehan
 10. Pengurusan Perhubungan Pelanggan
 11. Pengurusan Mesyuarat
 12. Pengurusan Latihan Personel
 13. Penilaian Prestasi
 14. Pengajaran dan Pembelajaran
 15. Pengurusan Panitia
 16. Pengurusan Penyediaan Jadual Waktu
 17. Pengurusan Pencerapan Guru
 18. Pengurusan Peperiksaan
 19. Pengurusan Pusat Sumber
 20. Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid
 21. Pengurusan Hasil Disiplin Murid
 22. Pengurusan Bantuan Murid
 23. Pengurusan Aspek Kesihatan Murid
 24. Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks
 25. Pengurusan Sumber Luar
 26. Pengurusan Pendaftaran Murid
 27. Pengurusan Pertukaran Murid
 28. Pengurusan Lawatan Murid
 29. Pengurusan Unit Beruniform, Kelab dan Sukan

Semoga info dan maklumat ini sedikit sebanyak mampu memberikan anda pencerahan dan sekaligus membantu anda dalam proses pendaftaran murid khususnya tahun 1.