Cara Menulis Borang Keberhasilan Dengan Betul

Cara Menulis Borang Keberhasilan Dengan Betul

Penilaian Keberhasilan merupakan salah satu komponen dalam Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP). Ia juga mewakili 10% wajaran di dalam markah PBPPP. Penilaian keberhasilan merupakan penilaian hasil kerja utama outcome/ output yang memberi impak...
Borang Keberhasilan 2021

Borang Keberhasilan 2021

Penilaian Komponen Keberhasilan perlu menggunakan Borang Keberhasilan sepertiseperti yang telah diberi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Templat borang ini dibekalkan dalam format MS Excel dan boleh digunakan sepanjang tempoh penilaian tahun semasa. Secara amnya,...
Garis Panduan Penilaian Komponen Keberhasilan

Garis Panduan Penilaian Komponen Keberhasilan

Garis Panduan Penilaian Komponen Keberhasilan (GPPKK) menerangkan secara khususterma, syarat, kaedah pelaksanaan penilaian keberhasilan. Penilaian komponenkeberhasilan merupakan sebahagian daripada PBPPP. Jumlah keseluruhan markahuntuk penilaian keberhasilan ialah...
Panduan Penulisan Borang Keberhasilan Guru

Panduan Penulisan Borang Keberhasilan Guru

Bagaimana cara menulis Borang Keberhasilan dengan betul? Ramai yang membuat menulis sasaran keberhasilan tetapi tidak merujuk panduan yang telah dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompentasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Contoh penulisan sasaran...