Pakar Akademik berpendapat Pelaksanaan Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) dilihat tidak membebankan guru-guru. Ini kerana pembinaan soalan instrumen akan dibuat oleh guru yang telah dilantik, pihak sekolah hanya perlu memuat turun soalan di dalam portal APPI yang telah disediakan sahaja.

Setiausaha peperiksaan akan bertindak sebagai penyelaras dan berperanan memuat turun soalan.

Murid yang terlibat UASA adalah murid di Tahun 4, 5 dan 6 sahaja, manakala di peringkat sekolah menengah pula pelajar di Tingkatan 1, 2 dan 3.

Maklumat berkenaan UASA boleh dimuat turun di: Pemerkasaan PBS

DAPATKAN PRINTER MURAH DI SINI

Adakah ujian akhir sesi akademik, menjurus kepada pembelajaran berorientasikan peperiksaan (exam-oriented)?

Tidak, kerana ia bersifat sumatif dalam PBD (ujian akhir tahun) dan berdasarkan konsep pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).

Walau bagaimanapun KPM hanya menyediakan 5 subjek utama sahaja untuk UASA.

Penekanan kepada lima mata pelajaran ini adalah selaras dengan hasrat pendidikan rendah yang tertumpu kepada penguasaan 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul) disamping menitik beratkan perkembangan dalam mata pelajaran Sejarah bagi membentuk jati diri dan yang merupakan antara syarat wajib lulus dalam peperiksaan SPM.

Adakah tahap penguasaan murid bagi suatu mata pelajaran itu bergantung hanya kepada ujian akhir sesi akademik?

Tidak. Penguasaan murid dalam sesuatu mata pelajaran akan dilaporkan secara berasingan. Pelaporan kedua-dua pentaksiran iaitu berterusan dan sumatif menggunakan Tahap Penguasaan (TP1-TP6).