RPH Pendidikan Islam Tahun 2 KSSR Semakan

RPH Pendidikan Islam Tahun 2 KSSR Semakan

Pendidikan Islam merupakan Mata Pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari murid-murid terutamanya di peringkat sekolah rendah. Asas agama yang kuat mestilah ditanam ketika di bangku sekolah dalam lingkungan umur 6 tahun sehingga 12 tahun. RPH Pendidikan Islam...
RPH Pendidikan Islam Tahun 1 KSSR Semakan

RPH Pendidikan Islam Tahun 1 KSSR Semakan

RPH Pendidikan Islam Tahun 1 ini merupakan Rancangan Pengajaran Harian pertama di bawah Kurikulum Standard Sekolah Rendah Semakan yang telah bermula dari tahun 2017. Para guru sebenarnya boleh menyediakan rancangan pengajaran dalam apa jua bentuk, sama ada secara...
RPH Pendidikan Islam Tahun 3 KSSR Semakan Lengkap Setahun

RPH Pendidikan Islam Tahun 3 KSSR Semakan Lengkap Setahun

Rancangan Pengajaran Harian RPH Pendidikan Islam Tahun 3 Kssr Semakan merupakan RPH terbaru yang akan digunakan pada tahun 2019. Ia berdasarkan RPT Pendidikan Islam dan DSKP Tahun 3 yang terbaru. Tahun 3 2019 akan menggunakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah...
DSKP KSSR Semakan Pendidikan Islam

DSKP KSSR Semakan Pendidikan Islam

Melalui transformasi kurikulum, dokumen kurikulum turut disemak dan terhasilnya Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). DSKP Semakan Pendidkan Islam merupakan satu dokumen kurikulum yang lengkap bagi setiap tahun persekolahan, mengandungi penerangan...