PELAKSANAAN PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA PERINGKAT
PRASEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MULAI TAHUN 2021

Surat siaran ini bertujuan untuk memaklumkan tentang Pelaksanaan Pendidikan
Keselamatan Jalan Raya (PKJR) Peringkat Prasekolah Kementerian Pendidikan
Malaysia (KPM) mulai tahun 2021 di semua institusi yang melaksanakan pendidikan
prasekolah.

Muat Turun Buku PKJR boleh dilakukan di laman web PKJR.

Mesyuarat Profesional Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 9/2020 bertarikh
25 Februari 2020 telah meluluskan pelaksanaan PKJR peringkat prasekolah mulai
tahun 2021.

Perkara ini adalah berdasarkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa
Kabinet Mengenai Keselamatan Jalan Raya Bi1. 1/2016 bertarikh 18 April 2016 supaya
PKJR diperkenalkan kepada murid bermula dari peringkat prasekolah.


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


PKJR peringkat prasekolah bermatlamat untuk memberikan pengetahuan dan
kemahiran asas tentang keselamatan japan raya bagi melahirkan generasi pengguna
jalan raya berhemah serta menghormati hak pengguna jalan raya yang lain.

Berdasarkan peruntukan dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
(Semakan 2017), PKJR peringkat prasekolah dilaksanakan pada waktu Pembelajaran
Bersepadu iaitu semasa Perbualan Awal, Rehat, Aktiviti Penutup dan Aktiviti
Pembelajaran mengikut kesesuaian perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP).

Sehubungan dengan itu, Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan kerjasama KPM telah menghasilkan Buku Panduan Guru: Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Prasekolah sebagai rujukan kepada guru prasekolah dalam melaksanakan
PdP.

Buku PKJR Prasekolah ini boleh dimuat turun dari laman sesawang www.pkjr.gov.my.