Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran asas yang
menegaskan kepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep,
penguasaan kemahiran mengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikan masalah
serta menerapkan nilai-nilai murni.
 
Elemen merentas kurikulum sebagai unsur nilai tambah diterapkan melalui konteks yang sesuai dalam penyediaan modul ini bertujuan mengukuhkan kemahiran keterampilan modal insan yang dihasratkan.
 
Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaran ini
disediakan bagi membantu guru merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSR
(Semakan 2017) melalui pendidikan matematik.
 
Keberkesanan pelaksanaan KSSR semakan memerlukan guru menghayati kehendak dan semangat pendidikan matematik seperti mana yang tersurat dalam dokumen KSSR (Semakan 2017)
Matematik dan diterjemahkan dalam modul ini.
 
Adalah diharapkan modul ini dapat membantu guru melaksanakan kurikulum matematik yang dihasratkan dengan menyediakan murid yang lebih berdaya saing, membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbang kepada keharmonian serta kesejahteraan negara.
 
Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standard
pembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini boleh
diguna pakai sebagai pencetus idea.
 
Namun begitu, guru juga boleh mengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan.
 
Muat Turun Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dalam Telegram: