Satu kajian kepuasan pelanggan Kementerian Pendidikan malaysia sedang dijalankan bagi mendapat tahap kepuasan pelanggan terhadap Kementerian Pendidikan Malaysia.

Senarai Respondan yang diambil meliputi 

  • Kakitangan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
  • Kakitangan Awam
  • Sektor Swasta
  • Orang Awam

Borang Kajian Kepuasan Pelanggan boleh dijawab melalui pautan di bawah:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeset2cqtInEmiTny6mEbyriyEnSrtAvfeDMtT_Ano7yYjiCw/viewform

Kesudian anda untuk menjawab dan memulangkan soal selidik ini akan membantu KPM dalam meningkatkan lagi kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan.