Mengikut Seksyen 60A (1) Akta Kerja 1995, seseorang itu tidak boleh diarahkan bekerja lebih 5 jam berterusan tanpa rehat dan tidak melebihi 8 jam sehari atau 48 jam seminggu, jika pekerja bekerja melebihi tempoh tersebut, mereka berhak menuntut bayaran lebih masa tapi itu hanya terpakai di pejabat dan urusan kerja secara fizikal.

Presiden Kongres Kesatuan Kerja Malaysia MTUC, Abdul Halim Mansor berkata apabila urusan kerja masih berlaku menerusi WhatsApps selepas waktu pejabat, ia merupakan satu tekanan kepada pekerja serta aplikasi itu tidak sesuai digunakan untuk urusan rasmi pejabat.

Berita Tv9


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


Penggunaan Aplikasi Whatsapp sebenarnya memudahkan lagi urusan dan melancarkan lagi tugas. Namun jika disalahgunakan seperti memberi arahan ketika tengah malam ia sudah mengganggu pekerja tersebut.

Hal ini bukan sahaja berlaku di pejabat-pejabat swasta, tetapi turut berlaku juga di pejabat kerajaan dan sekolah. Urusan seperti mengarahkan pekerja menyediakan sesuatu dokumen dan menghantarnya

Sebelum wujudnya Whatsapp semua urusan rasmi perlu menggunakan memo atau surat arahan, namun terdapat juga yang menjadikan whatsapp sebagai medium rasmi.

Hal ini akan memberi tekanan kepada pekerja serta mengganggu ruang peribadi mereka terutamanya yang telah berkeluarga.