ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA KEPUTUSAN KELULUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN GURU SERTA PENEMPATAN BAGI SESI JANUARI 2019 BOLEH DISEMAK MENGIKUT KETETAPAN BERIKUT:

A) MULAI 6.00 PETANG 12 NOVEMBER 2018 KELULUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN

B) MULAI 6.00 PETANG 19 NOVEMBER 2018 SEMAKAN PENEMPATAN GURU YANG LULUS PERTUKARAN ANTARA NEGERI, PERTUKARAN ANTARA DAERAH DAN PERTUKARAN DALAM DAERAH

C) SEMUA PERTUKARAN BERKUAT KUASA 1 JANUARI 2019

SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA PERTUKARAN YANG DILULUSKAN ADALAH MUKTAMAD DAN TIDAK BOLEH DIBATALKAN.