IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (KAUNSELOR) DI BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING, INSTITUT PENDIDIKAN GURU DAN KOLEJ MATRIKULASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

YBhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ Dr./Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya ingin menarik perhatian pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Dr./ Tuan/ Puan mengenai perkara di atas.

  1. Sukacita dimaklumkan bahawa terdapat kekosongan jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Kaunselor) seperti maklumat berikut:

Bil.

Agensi/ Jabatan

Jawatan / Gred

Bilangan kekosongan

1.

Bahagian Psikologi dan Kaunseling

Kaunselor DG41/44/48

4

        2.

Kolej-kolej Matrikulasi,KPM

·         Tertakluk kepada butiran waran perjawatan yang berkuatkuasa terkini

Kaunselor /DG41/ DG 44(Terbuka)

11

3.

Institut Pendidikan Guru Kampus (IPGK), KPM

·         Tertakluk kepada butiran waran perjawatan yang berkuatkuasa terkini

Pegawai Kaunseling / DG41/ DG44 (Terbuka)

9

  1. Sehubungan itu, Bahagian ini mempelawa pegawai-pegawai yang berminat dan berkelayakan di bawah pentadbiran pihak YBhg.Datuk/ Dato’/ Datin/ Dr./Tuan/ Puan bagi mengemukakan permohonan untuk disaring dan ditemuduga sebelum dilantik mengisi kekosongan jawatan tersebut. Bersama-sama ini disertakan maklumat terperinci mengenai kekosongan jawatan berkaitan:
  1. Iklan kekosongan jawatan seperti di Lampiran A; dan
  2. Borang permohonan BPsK/001/02B seperti di Lampiran B.
  1. Adalah diharapkan pihak YBhg.Datuk/Dato’/Datin/Dr/tuan/puan dapat menghebahkan pelawaan ini kepada semua pegawai yang berkelayakan di bawah pentadbiran pihak YBhg. Datuk/Dato’/Datin/Dr./tuan/puan. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan sebelum atau pada  6 Ogos 2019 ke alamat berikut:

Setiausaha Bahagian

                Bahagian Psikologi dan Kaunseling

                Kementerian Pendidikan Malaysia

Aras 1, Blok E9, Kompleks E,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62604 Putrajaya

(u.p.: Unit Pentadbiran & Kewangan)

  1. Sekiranya pihak YBhg.Datuk/Dato’/Dr./tuan/puan mempunyai sebarang pertanyaan berhubung perkara ini, pegawai pihak YBhg.Datuk/Dato’/Dr/tuan/puan boleh menghubungi pegawai-pegawai di bawah:
  1. Puan Salwani binti Shamsuddin                           : 03-8872 1682
  2. Puan Siti Zahirah binti Abu Bakar                         : 03-8872 1705

Perhatian dan kerjasama pihak YBhg.Datuk/Dato’/Datin/Dr./tuan/puan berikan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

Bahagian Psikologi dan Kaunseling

Kementerian Pendidikan Malaysia