SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BILANGAN 3 TAHUN 2020

Surat siaran ini bertujuan memaklumkan berkenaan Garis Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)
Disebabkan Penularan Jangkitan COVID-19.

Mesyuarat Khas YB Menteri Pendidikan dengan Pengurusan Tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bertarikh 26 Mac 2020 telah meluluskan garis
panduan berkenaan sebagai rujukan kepada pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam melaksanakan PdP sepanjang tempoh PKP.

TERKINI SETELAH DIKEMASKINI: TIDAK PERLU RPH


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


Edit_Surat Siaran KPM Bil 3 Tahun 2020_GP PdP Semasa PKP.pdf

KPM telah mengeluarkan kenyataan media bertarikh 27 Mac 2020 berhubung Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Berikutan Perlanjutan Tempoh Perintah
Kawalan Pergerakan bagi menzahirkan komitmen KPM dalam memastikan murid tidak ketinggalan dan dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan dalam keadaan yang selamat. Bagi maksud ini, guru tidak dibenarkan ke sekolah dan hendaklah melaksanakan semua tugasan dari rumah.

Kerajaan telah mengisytiharkan PKP yang bermula pada 18 hingga 31 Mac 2020. Berdasarkan keadaan semasa dan bagi membendung penularan jangkitan COVID-19, Kerajaan telah mengisytiharkan lanjutan PKP bermula 1 April hingga 14 April 2020.

Dengan pelaksanaan PKP, guru hendaklah bekerja dari rumah supaya akses kepada PdP dapat diteruskan dalam tempoh PKP ini.

Perkara ini selaras dengan surat Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) iaitu Arahan Bekerja Dari Rumah. Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan dan Penutupan Premis Kerajaan bertarikh 17 Mac 2020.