Pentaksiran Rujukan Standard
Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Di sini di sertakan Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Khas Tahun 1 untuk semua mata pelajaran

DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN KHAS

Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Khas Tahun 1

Masalah Pendengaran
Masalah Penglihatan
Masalah Pembelajaran