Contoh RPH Bahasa Melayu format KSSR
Rancangan Pengajaran Harian merupakan perkara paling penting dalam menghasilkan sesi PdP yang berkesan dan teratur. Bagi Format KSSR beberapa penambahan perlu dibuat dalam penulisan RPH, sebagai contoh perlu ada Elemen Merentas Kurikulum (EMK) dan Pentaksiran Stadard Prestasi.
Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 2 : Download
RPT BAHASA MELAYU; RUJUK SINI
TAHUN/  MASA/ MATA PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
2 Bestari
7.30- 8.30
Bahasa Melayu
EMK:
Nilai Murni – berbudi bahasa, jujur
Keusahawanan
TMK – belajar melalui TMK
BBM:
komputer, kad gambar, lembaran kerja
Tema: Kebudayaan
Tajuk : Makanan Kita
SP: 1.4.4  / Literasi 3.2 ( jika ada murid LINUS)
Obj : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat;
i.      Bertutur  untuk menyatakan permintaan dengan betul.
ii.     Bertutur  untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila.
iii.   Literasi: ( jika ada murid LINUS)
Menyebut dan memadankan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan gambar.
Aktiviti:
1.    Menuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog.
2.    Main peranan sebagai penjual dan pembeli.
3.    Berbincang  tentang cara yang betul  membina ayat permintaan berdasarkan situasi dan menuturkannya semula.
4.    Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaid powerpoint atau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja. 
Aktiviti Literasi ( jika ada murid LINUS)
1.       Menyebut frasa menunjukkan  permintaan dengan bimbingan guru.
2.      Memadankan frasa menunjukkan  permintaan   
        dengan  gambar yang sesuai.
Penilaian:
Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi yang dipaparkan.
Refleksi:
30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif PdP.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai diberi latihan pengayaan.
Pentaksiran:
BIDLIE1
( jika ada )