Selaras dengan penekanan terhadap Pembelajaran Abad 21, Rancangan Pengajaran Harian (RPH) juga kini berlaku sedikit penambahan, yang mana perubahan ini sebagai sokongan untuk membuktikan kita melaksanakan PdPc Abad 21.

Memang tedapat banyak versi RPH, dan berbeza pula mengikut subjek masing-masing, RPH Abad 21 Pendidikan Islam mungkin tidak sama dengan RPH Abad 21 Matematik, Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu .

Namun antara elemen yang wajib ada ialah Standard Kandungan, Objektif, BBM dan Aktiviti yang dijalankan.

Kemudian beberapa butiran lain seperti, Elemen Merentas Kurikulum, TMK, KBAT dan Nilai. Ada juga yang menambah lagi Strategi PdP Abad 21, Peta Pemikiran i-Think, dan pentaksiran. Wah macam-macam dan ada dalam 1 RPH.

Sekarang satu muka surat belum tentu lagi cukup, kalau dulu 1 muka surat boleh muat 3 tajuk.

Walau macam manapun cara anda menulis atau menaip RPH Abad 21, perbezaan itu tidak bermaksud anda salah dan ini betul. Mungkin anda boleh bincang dengan Panitia masing-masing selaraskan bagaimana untuk menulis RPH Abad 21 mengikut format yang anda persetujui.

Mungkin ada yang tidak berminat untuk tulis panjang-panjang, yang penting objektif tercapai, ada juga yang suka untuk Complete, lengkap semua nak isi. Terpulanglah pada panitia anda dan buat perbincangan dan capai persetujuan.

Antara perkara yang perlu ada dalam RPH Abad 21 ialah:

Mata Pelajaran
Tarikh/Hari
Bidang Pembelajaran
Objektif/Kriteria Kejayaan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
ABM/BBM
Elemen Merentas Kurikulum
Tahap Pemikiran
Peta Pemikiran i-Think
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Tahap Penguasaan
Penilaian
Refleksi

(Mungkin ada yang menambah item-item lain lagi, bergantung kepada kesesuaian anda)

Contoh RPH boleh dilihat di bawah:

Contoh RPH Abad 21

Kepada yang ingin melihat koleksi RPH Abad 21 boleh Muat Turun di sini:
RPH ABAD 21 atau RPH EXCEL