Berikut adalah contoh RPH Abad 21 yang boleh dijadikan rujukan, untuk versi word yang boleh di edit boleh Muat Turun di bawah.
RPH ABAD 21

Format RPH Abad 21