Salah satu cara untuk menambah jam kursus adalah dengan mengikuti Webinar yang telah disenaraikan di dalam SPLKPM.

Sekiranya anda ada membuka SPLKPM, tentu anda akan perasan ada 1 menu Webinar di sebelah kiri web.

TATACARA MENGIKUTI WEBINAR (WEB SEMINAR) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2019

  1. Login SPL KPM Klik ‘Modul Individu’
    Login ID & Password.
  2. Klik Webinar pada menu pembelajaran kendiri untuk lihat senarai sesi webinar.
  3. Klik Webinar pada menu pembelajaran kendiri untuk lihat senarai sesi webinar. Klik untuk sertai.
  4. Lihat sesi seminar ‘Live’
  5. Selepas sesi tamat, klik butang kemaskini status untuk direkod kehadiran kursus dalam SPLKPM.
  6. Klik butang ‘simpan’ untuk direkod bilangan jam berkursus.
  7. Akhir sekali sila layari http://bit.ly/maklumbalaswebinarkpm Untuk penilaian sesi webinar

 

Cara isi webinar

Setiap webinar yang disahkan oleh SULDP akan dikira sebagai jam berkursus.

Semoga guru-guru khususnya ambil peluang ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan kemahiran serta pemahaman melalui sesi webinar ini.