Murid tidak memberi tumpuan? Tidak mendengar arahan? Bercakap-cakap ketika anda sedang berucap di perhimpunan?

Masalah ini selalu berlaku terutamanya di peringkat sekolah rendah. Bagaimana cara untuk memastikan murid memberi tumpuan kepada kita?

Berikut adalah tips dan panduan ringkas guru untuk memberi arahan atau meyampaikan maklumat kepada murid.

TIPS MEMBERI ARAHAN KEPADA MURID YANG RAMAI

  • Betulkan kedudukan murid agar memandang ke arah kita.
  • Seeloknya gunakan pembesar suara.
  • Pastikan murid berhenti bercakap.
  • Pastikan arahan telah disusun mengikut turutan.
  • Sebut perkataan dengan jelas dan terang.
  • Gunakan perkataan yang mudah difahami.
  • Jika menyampaikan maklumat, anda digalakkan nomborkan. Contohnya yang pertama, yang ke dua dan yang ketiga.
  • Ulang semula arahan dengan ringkas.

Ini hanya tips ringkas sahaja, mungkin berbeza pendapat dengan orang lain. Apapun selamat mencuba..