Prasekolah: Kehadiran Murid Atas Kesediaan Penjaga

Prasekolah: Kehadiran Murid Atas Kesediaan Penjaga

1. Adakah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) menyediakan garis panduan berkaitan dengan pembukaan semula prasekolah? Ya. Garis Panduan Pembukaan Semula Prasekolah telah disediakan untuk rujukan dan panduan pentadbir, guru, pembantu pengurusan murid dan ibu bapa /...
Prasekolah, tadika dibuka 1 Julai 2020

Prasekolah, tadika dibuka 1 Julai 2020

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) dan Kementerian Perpaduan Negara (KPN) telah memuktamadkan Garis Panduan Pengurusan Pembukaan Semula Prasekolah sebagai rujukan bali semua pihak berkaitan. Garis panduan ini disediakan...
Garis Panduan Pembukaan Semula Prasekolah (Pdf)

Garis Panduan Pembukaan Semula Prasekolah (Pdf)

Prasekolah akan mula dibuka pada 1 Julai 2020, seperti mana siaran media yang telah dikeluarkan. Garis Panduan Pembukaan Semula Prasekolah ini disediakan sebagai rujukan dan panduan kepada prasekolah / tabika / tadika kerajaan dan swasta. Garis Panduan ini hendaklah...
Prasekolah, Tadika Dicadang Buka 1 Julai

Prasekolah, Tadika Dicadang Buka 1 Julai

Menteri Kanan Pertahanan dalam sidang media petang tadi mengumumkan KPM telah membentangkan SOP pembukaan Prasekolah dan tadika yang mana dicadang akan dibuka pada 1 Julai 2020 Prasekolah, tabika dibuka bermula 1 Julai Semua prasekolah dan tabika akan dibuka kembali...
Garis Panduan Pengurusan Prasekolah KPM

Garis Panduan Pengurusan Prasekolah KPM

Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan prasekolah annex pada tahun 1992, sebagai projek rintis berdasarkan keputusan Jemaah Menteri pada 18 Disember 1991 yang telah bersetuju mewujudkan sebanyak 1,131 buah kelas prasekolah. Sementara itu...