Cuti Belajar Bergaji Penuh Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi

Cuti Belajar Bergaji Penuh Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi

HEBAHAN : PENAWARAN KEMUDAHAN PENAJAAN/CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH BAGI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL DI DALAM SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENDIDIKAN PENGAJIAN TINGGI (PPPT) DI POLITEKNIK, KOLEJ KOMUNITI DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Sukacita...