Ramai yang berminat untuk menjadi Guru Besar atau Pengetua? Salah satu program yang perlu dilalui adalah NPQEL iaitu:

PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN NATIONAL PROFESSIONAL QUALIFICATION FOR EDUCATIONAL LEADERS (NPQEL)

Apakah Syarat-syarat NPQEL? boleh rujuk di bawah:

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

Syarat Umum
(a) Telah disahkan dalam perkhidmatan;
(b) Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu sekurang-kurangnya 85%
berdasarkan wajaran Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)/Penilaian
Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) tiga (3) tahun terakhir;
(c) Bebas daripada tindakan tatatertib;
(d) Telah mengisytiharkan harta dalam tempoh tidak melebihi lima (5) tahun;
(e) Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; dan
(f) Diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINISyarat Khusus
(a) Telah dinaikkan pangkat ke Gred DG48 (bagi calon Pengetua) atau Gred
DG32/DG34 (bagi calon Guru Besar) atau sekurang-kurangnya lima (5) tahun di Gred DG29 bagi calon Guru Besar SKM(B) untuk urusan penempatan pemangkuan;
(b) Mempunyai pengkhususan dalam bidang tertentu:
 Pengetua: Bidang Umum/Teknikal/Pendidikan Islam;
 Guru Besar: Bidang Umum/Cina/Tamil;
(c) Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun berkhidmat sebagai Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan (termasuk Penolong Kanan yang dilantik secara pentadbiran di SKM(B)/jawatan-jawatan pentadbiran di PPD/JPN/Bahagian/Institut Aminuddin Baki/Institut Pendidikan Guru/Kolej Matrikulasi;
(d) Mempunyai baki tempoh perkhidmatan sekurang-kurangnya lima (5) tahun sebelum bersara bagi penempatan ke jawatan PGB (tertakluk kepada tarikh kekosongan); dan
(e) Melepasi tahap kesihatan yang memuaskan (Perenggan 9, Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2013).

Syarat Permohonan NPQEL