Pendidikan sekolah rendah mengambil masa enam tahun. Kanak-kanak selalunya memulakan pendidikan sekolah rendah ketika berumur tujuh tahun. Pendidikan sekolah rendah merupakan kesinambungan kepada pendidikan prasekolah.

Selain daripada membaca menulis dan mengira, mereka akan didedahkan kepada subjek-subjek lain seperti sains, pendidikan jasmani dan pendidikan Islam dan moral.

Pada penghujung pengajian mereka pada Tahun 6, mereka akan menghadapi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).

Ujian tersebut menguji:-

 • Penguasaan kefahaman, penulisan dan lisan bagi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
 • Penguasaan kemahiran matematik
 • Penguasaan konsep sains

Tahap 1 – Tahun 1 – 3

SEKOLAH RENDAH

Mata Pelajaran Teras:

 1. Bahasa Melayu
 2. English Language
 3. Bahasa Cina (SJKC)
 4. Bahasa Tamil (SJKT)
 5. Matematik
 6. Dunia Sains dan Teknologi
 7. Pendidikan Islam
 8. Pendidikan Moral

Mata Pelajaran Wajib:


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


 1. Pendidikan Jasmani
 2. Pendidikan Kesihatan
 3. Pendidikan Seni Visual
 4. Dunia Muzik

Mata Pelajaran Tambahan:

 1. Bahasa Cina Komunikasi
 2. Bahasa Tamil Komunikasi
 3. Bahasa Arab Komunikasi
 4. Bahasa Iban (bermula tahun 3)
 5. Bahasa Semai (bermula tahun 3)

 Tahap 2 – Tahun 4 – 6

Mata Pelajaran Teras:

 1. Bahasa Melayu
 2. English Language
 3. Bahasa Cina (SJKC)
 4. Bahasa Tamil (SJKT)
 5. Matematik
 6. Sains
 7. Sejarah
 8. Pendidikan Islam
 9. Pendidikan Moral

Mata Pelajaran Wajib:

 1. Pendidikan Jasmani
 2. Pendidikan Kesihatan
 3. Reka Bentuk Teknologi
 4. Pendidikan Seni Visual
 5. Dunia Muzik
 6. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Mata Pelajaran Tambahan:

 1. Bahasa Cina Komunikasi
 2. Bahasa Tamil Komunikasi
 3. Bahasa Arab Komunikasi
 4. Bahasa Iban
 5. Bahasa Kadazandusun
 6. Bahasa Semai

(Tertakluk kepada perubahan dasar)