Setiap Mata Pelajaran mempunyai kumpulan mereka tersendiri, atau dengan lebih tepatnya disebut sebagai Panitia. Setiap Panitia mempunyai jawatan kuasanya yang telah dilantik bagi memacu hala tuju dan pengurusan sepanjang tahun.

Selain daripada Perancangan Strategik, Setiap Panitia wajib menyediakan Fail Panitia yang lengkap dan sistematik. Fail Panitia merupakan fail rasmi, oleh itu ia perlu mengikut sistem pengurusan fail yang betul berdasarkan pekeliling pengurusan fail dan surat rasmi.

Kepada Ketua Panitia yang ingin dapatkan contoh dan senarai semak fail panitia bolehlah merujuk contoh di bawah.


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


Dokumen di bawah mengandungi, senarai semak fail panitia, bahan taklimat pengurusan panitia.

SENARAI SEMAK FAIL PANITIA