Pelan Strategik Frog Vle

Pelan Strategik Frog Vle. Pelan Strategik merupakan pelan perancangan berfokus sekurang-kurangnya 3 tahun.Segala perancangan dan fokus dimasukkan dalam dokumen pelan strategik ini. Bagi yang ingin dapatkan Pelan Strategik Frog Vle bolehlah muat turun di bawah. Untuk...

Pelan Strategik Linus

Pelan Strategik Linus merupakan dokumen yang penting sebagai perancangan strategik yang tersusun dalam jangka masa beberapa tahun.Linus merupakan singkatan daripada Literasi dan Numerasi merupakan salah 1 daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Ia juga...
Pelan Strategik dan Operasi Unit Disiplin

Pelan Strategik dan Operasi Unit Disiplin

Pelan Strategik dan Operasi Unit Disiplin. Pelan Strategik Disiplin Isu-Isu Strategik Yang Menjadi Fokus Kemenjadian/sahsiah murid pada tahap yang tidak memuaskan Kadar murid ponteng kelas dan sekolah agak tinggi Bilangan murid yang terlibat dalam salah-laku (lewat ke...
Pelan Strategik Badminton

Pelan Strategik Badminton

Pelan Strategik Kelab Badminton. Permainan Badminton sangat popular di kalangan rakyat Malaysia, ia juga selalu dimainkan oleh pelbagai peringkat umur, di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Kelab Badminton juga memerlukan perancangan rapi dan...