Pertukaran guru antara bahagian / negeri, antara daerah dan dalam daerah bagi tahun 2021, kementerian pendidikan malaysia.

Adalah dimaklumkan bahawa permohonan pertukaran guru bagi tahun 2021 melalui modul e-gtukar akan dibuka mulai 15 februari 2021 hingga 28 mac 2021.

Pastikan semua maklumat guru dikemaskini melalui modul pengurusan guru e-operasi dan disahkan oleh pentadbir sekolah sebelum mengemukakan permohonan pertukaran bagi mengelakkan sebarang masalah teknikal.

Jika ada sebarang permasalahan berkaitan dengan permohonan pertukaran tuan/puan boleh merujuk kepada:

Pejabat pendidikan daerah
– permohonan dalam daerah bagi sekolah menengah kebangsaan dan sekolah rendah


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


Jabatan pendidikan negeri
– permohonan antara daerah bagi sekolah menengah kebangsaan dan sekolah rendah
– permohonan antara negeri bagi sekolah menengah kebangsaan dan sekolah rendah

Bpltv
– permohonan bagi sekolah menengah teknik dan kolej vokasional

Bpi
– permohonan bagi sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah menengah agama negeri, sekolah agama bantuan kerajaan menengah, sekolah agama bantuan kerajaan rendah.

Bpsbp
– permohonan bagi sekolah berasrama penuh

Bpkhas
– permohonan bagi sekolah menengah kebangsaan pendidikan khas, sekolah kebangsaan pendidikan khas, sekolah menengah pendidikan khas vokasional

Bskk
– permohonan bagi sekolah sukan malaysia dan sekolah seni malaysia.

Sekian terima kasih