Antara

Bagi guru-guru yang ingin memberi Game Permainan kepada murid-murid anda boleh beri game di atas. Supermind Tahun 1.

Murid akan seronok bermain sambil belajar, dan ia tidak membosankan. Game ini menggunakan Wordwall.

Selamat mencuba.