Sekiranya anda seorang guru, pasti anda pernah mendengar PBD, iaitu singkatan daripada Pentaksiran Bilik Darjah.

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD berlaku secara formatif dan sumatif, sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran.

Pentaksiran Sekolah telah dikenali sebagai Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) mulai hujung tahun 2016.

PBD mengekalkan semua konsep Pentaksiran Sekolah dan melibatkan penentuan tahap penguasaan murid dalam setiap mata pelajaran.

Tahap penguasaan ini dinyatakan dalam Standard Prestasi seperti terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) semua mata pelajaran di bawah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK), Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), Kurikulum Standard Kelas Peralihan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Selain daripada Standard Prestasi, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran juga dirujuk dalam pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah.

Maksud PBD

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan proses yang berterusan dalam sesi PdP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan.

PBD melibatkan proses mengumpul dan menganalisis maklumat serta membuat refleksi yang berterusan terhadap PdP dalam membuat pertimbangan secara konsisten ke arah menambah baik PdP tersebut.

Pelaksanaan PBD yang betul akan memberi gambaran yang jelas tentang penguasaan murid terhadap Standard Pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum.

Semua maklumat yang diperoleh dari pentaksiran bukanlah bertujuan untuk perbandingan atau persaingan antara murid.

Sebaliknya maklumat tersebut hendaklah digunakan untuk membantu pihak sekolah dan ibu bapa untuk merancang tindakan susulan ke arah menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran.

Objektif PBD

PBD dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang pengajaran guru.
Melalui PBD, guru dapat:


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


 • mengesan pengetahuan sedia ada murid
 • mengesan perkembangan murid secara menyeluruh
 • mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam
 • pembelajaran dari semasa ke semasa
 • mengetahui keberkesanan PdP
 • merancang, mengubah suai dan menambah baik kaedah PdP
 • menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta.

Melalui PBD, murid dapat:

 • mengesan perkembangan diri
 • mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran
 • meningkatkan pencapaian pembelajaran
Maksud PBD

Aspek Yang Ditaksir

Pelbagai aspek boleh ditaksir melalui PBD yang meliputi pelbagai kecerdasan serta perkembangan emosi dan sahsiah murid. Aspek yang ditaksir ini termasuklah aspek nilai dan kompetensi yang diperlukan dalam dunia hari ini, di samping perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor seperti dinyatakan dalam DSKP setiap mata pelajaran.
Contoh aspek yang ditaksir ialah:

 • Pengetahuan
 • Kemahiran berfikir
 • Kemahiran berbahasa
 • Kemahiran mengira
 • Kemahiran belajar
 • Kemahiran bersosial
 • Kemahiran manipulatif
 • Kemahiran amali
 • Kemahiran kinestatik
 • Kreativiti
 • Kesihatan dan kecergasan
 • Amalan nilai murni
 • Sikap

Templat Pelaporan PBD

Templat pelaporan ini disediakan dalam fail Microsoft Excel dan digunakan oleh guru secara luar talian. 

Templat pelaporan PBD terdiri daripada lima halaman (sheet tab) iaitu Panduan, Rekod Prestasi Murid, Laporan Murid (Individu), Data Pernyataan Tahap Penguasaan dan Graf Pelaporan.

Laporan ini boleh dicetak dan diedarkan kepada murid dan ibu bapa bagi memaklumkan tahap penguasaan murid dalam sesuatu mata pelajaran. Laporan ini membolehkan guru, murid dan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya bagi menambah baik PdP.

Template Pelaporan PBD ini boleh dimuat turun di laman web rasmi BPK.

Diharap maklumat ini dapat membantu rakan-rakan guru khususnya dalam memahami maksud sebenar PBD, dan kaedah pelaksanaannya di sekolah.