Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2017-Pemansuhan Kad Rekod Persekolahan (Pupil’s Cumulative Record Card)

Kad rekod pelajar yang dimaksudkan adalah:
Kad 001R
Kad 001M


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


Ini berikutan segala maklumat yang berkaitan dalam kad tersebut sebenarnya telah diisi secara dalam talian.

Tarikh Berkuatkuasa: 01 Jan 2017