Pembelajaran Abad 21 :
PANDUAN PEMBELAJARAN KOPERATIF

Pdpc abad 21

1. KAEDAH SHARE N TURN

1. Fikir atau tulis apa yang disoal oleh guru
2. Duduk dengan kawan atau kumpulan
3. Beritahu kawan bergilir-gilir mengikut pusingan jam.
– A ke B
– B ke C
– C ke D.
– D ke A atau
– Masing-masing menulis dalam kertas. Kertas ditukarkan bergilir-gilir antara kawan-kawan sehingga kita mendapat kertas kira semuala yang mengandungi 4 isi atau idea

2. KAEDAH THINK PAIR SHARE

1. Berfikir sendirian
2. Bercakap dengan rakan berdua
3. Membentang atau menerangkan dalam kumpulan apa yang difikirkan olehnya dan juga rakannya.
4. Rakan yang lain boleh menyoal ( soalan diberi oleh guru)

3. KAEDAH GALLERY WALK

1. Bergerak dari meja anda dan pergi ke paparan yang terdapat dalam kelas / lihat hasil kerja kumpulan lain ( guru memberi tugasan apa maklumat yang perlu mereka cari)
2. Tulis komen positif terhadap hasil kerja kumlupan lain atau ambil maklumat atau data yang diminta oleh guru.
3. Perkemaskan tugasan kumpulan anda agar menjadi lebih baik setelah melihat hasil kerja kumpulan lain.

4. KAEDAH RALLAY ROBIN

1. Guru menyoal atau bertanya pelajar.
2. Pelajar memberi pendapatnya kepada rakan sebelah kemudian rakan di hadapan seterusnya atau secara bersilang. Boleh juga sehala sahaja.
3. Guru meminta wakil kumpulan memberikan pandangan ahli kumpulan.

5. KAEDAH MENYOAL DAN BIMBING

1. Meminta pelajar menulis soalan dikad
2. Jawapan ditulis dibelakang.
3. Guru mengumpul kad yang ditulis oleh pelajar
4. Menyerahkan kepada pelajar
5. Diberi masa untuk pelajar membaca soalan dan jawapan.
6. Pelajar bangun dan mencari kawan yang berlainan kad untuk disoal.
7. Pemegang kad memberi klu utk menjawab soalan tersebut.
8. Bertukar rakan untuk soal dan jawab.

6. KAEDAH IDEA RUSH

1. Fikir apa yang guru soal
2. Tulis dengan cepat dan menyebut dalam kumpulan dengan kuat
3. Pelajar lain tidak dibenarkan menulis idea yang sudah ditulis oleh rakan
4. Kumpul semua jawapan dan pilih 1 atau 2 yang terbaik

7. KAEDAH FAN N PICK

1. Duduk dalam kumpulan.
2. Setiap pelajar memilih nombor kpd diri sendiri
– Cth 1-2-3-4
3. Tunggu guru memberi kad
4. Secara bergilir-gilir diberi peluang untuk membaca, mencabut dan menjawab soalan.
No 1 : ambil kad paling atas n baca kpd murid ke 2
No.2 : menjawab solan
No.3 : menilai jawapan betul atau salah
No.4 : Merumus jawapan tersebut

SELAMAT MENCUBA – YAKIN BOLEH

24 Januari 2016

Ihsan daripada :
Ustazah Norsidah Mat Yusoh
SMK Medini Iskandar Puteri Johor