Setelah Pentaksiran Berasaskan Sekolah PBS ditambahbaik, pengisian data secara online tidak dilakukan lagi, kini segala data akan direkodkan ke dalam Modul Perekodan Offline supaya maklumat perkembangan murid dapat disimpan dengan baik.
Modul ini dikenali sebagai ‘ Modul Perekodan Perkembagan Murid ‘ , dengan adanya perekodan secara offline ini, ia memudahkan guru-guru untuk mengisi rekod murid di mana sahaja tanpa memerlukan capaian internet. Perisian yang diperlukan cuma Microsoft Office Excell sahaja.
Melalui modul perekodan ini, guru Mata Pelajaran hanya perlu menanda pada band yang telah dikuasai oleh murid sepanjang proses Pentaksiran Sekolah dalam bilik darjah atau setelah selesai sesuatu tajuk atau tema yang ditaksir.
Guru juga tidak perlu bimbang bagaiman untuk mendapatkan pelaporan bagi setiap murid, kerana Pelaporan Murid akan dijana secara automatik. Pihak sekolah juga dibenarkan untuk membuat penambahbaikan kepada modul perekodan yang telah dibekalkan.
Modul Perekodan ini mempunyai 4 Worksheet (4 Bahagian) iaitu: Borang Perekodan, Borang Prestasi, Prestasi Ujian Penggal dan Pelaporan Murid.
BORANG PEREKODAN

BORANG PRESTASI

PRESTASI UJIAN PENGGAL

PELAPORAN MURID

Bagaiman carta alir pengurusan dan penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid? Setiap bahagian mempunyai peranan masing-masing bermula dari JPN/PPD, SUP, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Guru Penyelaras Data.


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


Carta Alir Pengurusan dan Perekodan
Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid boleh di muat turun di Portal Rasmi Lembaga Peperiksaan Bahagian PBS. Modul Perekodan kini telah dimuat naik oleh BPK.

Jika sebelum ini, guru terpaksa bangun malam semata-mata untuk mengisi SPPBS sehingga mengganggu rutin waktu tidur, makan, dan rehat guru, diharapkan dengan pengisian secara offline ini ‘PBS Baru‘ dapat ‘meringankan’ sedikit beban guru dalam pengisian Rekod Perkembangan Murid. Semoga penambahbaikan akan terus dibuat dari masa ke semasa selaras dengan usaha untuk meningkatkan lagi tahap pendidikan di negara kita.