Kenyataan Media: KPM Menunggu Laporan Akhir Pasukan Petugas Dasar Sijil Peperiksaan Bersepadu (PPDUEC)

Merujuk kepada wawancara Pengerusi Pasukan Petugas Dasar Sijil Peperiksaan Bersepadu (PPDUEC), Eddin Khoo dengan The Malaysian Insight pada 2 0ktober 2019.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengambil maklum bahawa PPDUEC masih mempunyai baki dua puluh peratus (20%) lagi kerja-kerja pelaporan yang perlu disiapkan, sebelum melengkapkan laporan dan syor kepada KPM.


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


KPM juga mengambil maklum bahawa laporan dijangka siap menjelang akhir Oktober 2019. Oleh yang demikian, adalah diharapkan tiada lagi penangguhan selepas ini.

Kabinet pada Oktober 2018 telah memberi arahan penubuhan PPDUEC dengan mandat untuk menyiapkan laporannya enam bulan daripada tarikh itu. KPM dengan ini berharap laporan tersebut dapat disegerakan untuk dibawa ke Kabinet dalam masa terdekat.