Semakan Keputusan Pertukaran Antara Bahagian/Antara Negeri / Antara Daerah Dan Dalam Daerah, Kementerian Pendidikan Malaysia Sesi Jun 2021

Adalah Dimaklumkan Semakan Pertukaran Bagi Sesi Jun 2021 Boleh Disemak Melalui Modul E-Gtukar Seperti Ketetapan Berikut:

  1. Pertukaran Antara Bahagian / Antara Negeri Pada 01 Jun 2021
  2. Pertukaran Antara Daerah Dan Dalam Daerah Pada 05 Julai 2021
  3. Keputusan Penempatan Antara Bahagian / Antara Negeri Pada 05 Julai 2021

Keputusan Adalah Muktamad

 

Semua Permohonan Yang Tidak Berjaya Bagi Sesi Jun 2021 Akan Dipertimbangkan Semula Bagi Sesi Januari 2022.

Sebarang Rayuan Tidak Dibenarkan