Adalah dimaklumkan bahawa pihak Jabatan Akauntan Negara telah mengeluarkan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 4 tahun 2013, di dalam pekeliling tersebut telah di sertakan lampiran Jadual Tarikh Pembayaran Gaji Penjawat Awam bagi tahun 2014, seperti berikut: (Klik untuk paparan besar Jadual gaji)

Jadual Pembayaran Gaji 2014
Download Pekeliling : SINI