Topik: Format Pentaksiran Instrumen Peringkat Sekolah Rendah: Sains

Guru: Salinah Maskan

Pentaksiran Sumatif menyediakan maklumat mengenai format dan instrumen dalam Ujian Akhir Sesi Akademik bagi setiap mata pelajaran.

Contoh Soalan https://t.me/pendidik2u/7194

DAPATKAN PRINTER MURAH DI SINI

Semoga penerangan ini dapat membantu anda dalam memahami format atau bentuk soalan UASA bagi subjek Sains