Topik: Format Pentaksiran Instrumen Peringkat Sekolah Rendah: Sejarah

Guru: Azlina Mat Isa Pentaksiran Sumatif menyediakan maklumat mengenai format dan instrumen dalam Ujian Akhir Sesi Akademik bagi setiap mata pelajaran.

Contoh Soalan https://t.me/pendidik2u/7194

Semoga penerangan ini dapat membantu anda dalam memahami format atau bentuk soalan UASA bagi subjek Sejarah.