Jawatan Kuasa setiap panitia hendaklah mengadakan Mesyuarat Panitia setiap tahun. Pelbagai perkara penting yang perlu dibincangkan dan diminitkan serta dimasukkan di dalam fail panitia (RUJUK SENARAI SEMAK FAIL PANITIA).

DAPATKAN PRINTER MURAH DI SINI

Minit Mesyuarat


Minit mesyuarat pula hendaklah mengikut format yang betul berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan.

Format Minit Mesyuarat

Format Minit Mesyuarat

Rujuk Versi Word Format Minit Mesyuarat di bawah:
Minit Mesyuarat