PENAMBAHBAIKAN KEMUDAHAN CUTI REHAT KHAS KEPADA
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN YANG TELAH BERKHIDMAT MELEBIHI 10 TAHUN


Sebagaimana YBhg. Datuk maklum, kemudahan Cuti Rehat Khas (CRK) diperuntukkan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) ‘Ceraian SR.5.1.5 kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang mengajar dan diberi kemudahan cuti penggal/semester di sekolah atau institusi pendidikan.

Bagi menambah baik peraturan sedia ada selaras dengan hasrat Kerajaan untuk memberi perhatian dalam aspek kebajkan PPP serta memberi peluang PPP mengumpul jumlah Gantian Cuti Rehat yang lebih tinggi, YAB Perdana Menteri semasa Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam (MAPPA) 2022 pada 30 Ogos 2022 telah mengumumkan bahawa Kerajaan telah bersetuju dengan tambahan 5 hari CRK bagi PPP yang menikmati kemudahan CRK dan telah berkhidmat melebihi 1O tahun menjadikan jumlah CRK mereka kepada 15 hari setahun.

Penambahbaikan peraturan ini akan dilaksanakan melalui Ceraian SR. 5. 1.5 (Cuti Rehat Khas ) dan berkuat kuasa mulai 1 September 2022 Semoga dengan keputusan Kerajaan ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat PPP dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan.