Penulisan buku Perincian KBAT bertujuan untuk memberi penerangan mengenai pelaksanaan KBAT dalam sistem persekolahan. Penerbitan buku ini merupakan usaha untuk memberi kefahaman kepada pendidik dan masyarakat mengenai pelaksanaan KBAT dalam sistem persekolahan.

Kemahiran berfikir yang ditekankan ialah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) kerana tren perkembangan pendidikan masa kini menuntut kemahiran tersebut.

Penerapan KBAT dalam pendidikan menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan sistematik yang merangkumi tujuh elemen KBAT yang terdiri daripada tiga elemen utama iaitu Kurikulum, Pentaksiran dan Pedagogi serta empat elemen sokongan iaitu Kokurikulum, Sokongan Komuniti dan Swasta, Sumber dan Bina Upaya.

Kesemua elemen ini adalah untuk membudayakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru dan murid. Setiap elemen KBAT akan diperincikan dalam bentuk buku dan dikemas kini dari semasa ke semasa melalui laman sesawang BPK. Maklumat terkini yang diperoleh boleh dijadikan koleksi yang komprehensif mengenai pelaksanaan KBAT. Buku Elemen KBAT dalam Pedagogi menerangkan perancangan dan pelaksanaan KBAT semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP).


ADA PERNIAGAAN / PRODUK YANG NAK DIHEBAHKAN? IKLAN DI SINI


Antara yang dibincangkan dalam buku ini adalah perancangan dan pelaksanaan KBAT dalam Pedagogi, strategi PdP dan pelaksanaan strategi PdP.

ISI KANDUNGAN

PANEL PENYUMBANG iv
RUKUN NEGARA v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vi
KATA ALU-ALUAN vii
PENDAHULUAN viii
1.0 Pengenalan 1
2.0 Perancangan dan Pelaksanaan KBAT dalam Pedagogi 2
3.0 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 4
3.1 Konstruktivisme 4
3.2 Kontekstual 4
3.3 Pembelajaran Berasaskan Projek 4
3.4 Pembelajaran Berasaskan Inkuiri 4
3.5 Kajian Masa Depan 5
4.0 Alat berfikir 5
5.0 Teknik Penyoalan 5
6.0 Penutup 17
RUJUKAN 19

Kepada yang berminat untuk mendapatkan Buku Elemen KBAT Dalam Pedagogi ini bolehlah muat turun di pautan di bawah secara percuma:
Buku KBAT (Pedagogi)