Tentu ada yang ingin tahukan bolehkan orang perempuan solat jenazah? apakah hukum wanita solat jenazah? Dan sudah pasti juga ramai yang tahu.
Jawapannya adalah boleh, bahkan syariatkan kepada kaun wanita melakukan solat jenazah sebagaimana disyariatkan kepada kaum lelaki, boleh lakukannya sama ada dirumah atau di masjid.
WANITA SOLAT
Aisyah R.H.A meriwayatkan bahawa tatkala Saad bin Abi Waqqas r.a meninggal dunia, isteri-isteri nabi mengutuskan mereka (kaum lelaki) membawa jenazah ke dalam masjid suapaya mereka (para isteri Nabi) melakukan solat jenazah, lalu jenazah diberhentikan di bilik-bilik mereka untuk mereka turut solat ke atasnya. (Riwayat Muslim)
Ia menunjukkan harus bagi wanita untuk melakukan solat jenazah sama ada di rumah atau di masjid. Selain daripada itu, jenazah Rasulullah turut disolatkan oleh sahabat lelaki dan wanita. Ia didahulukan oleh lelaki kemudian wanita dan kanak-kanak. Ini disebut oleh Imam al-Mawardi bahawa:
“Orang ramai masuk, lalu mereka solat ke atas Baginda sekumpulan-sekumpulan. Mereka tidak diimamkan oleh seseorang pun kerana Baginda adalah imam kepada imam kepada umatnya semasa hidup dan setelah wafatnya. Siapakah yang pertama masuk untuk solat ke atas Baginda? yang pertama masuk adalah Bani Hashim, kemudian orang Muhajirin, kemudian Ansar, kemudian kaum lelaki yang lain, kemudian kaum wanita, kemudian kanak-kanak. ” (Al-Hawi fi Fiqh asy-Syafi’i)
Majlis Fatwa Al-Azhar mengharuskan kaum wanita melakukan solat jenazah, sama ada bersendirian atau berjemaah kerana tiada dalil yang melarang.