Modul Multimedia Dalam PdPc STEM Abad 21

Modul Multimedia Dalam PdPc STEM Abad 21

Buku Modul Multimedia Dalam PdPc STEM Abad 21 ini merupakan himpunan tutorial menggunakan multimedia sebagai alat bantu mengajar berasaskan teknologi terkini. Ia merupakan usaha dari guru-guru kita yang mahir dan pakar dalam memanfaatkan kemudahan teknologi yang boleh...