Sistem Pelaporan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (SPdPR)

Sistem Pelaporan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (SPdPR)

Sistem Pelaporan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (SPdPR) merupakan satu aplikasi pengurusan pelaporan PdPR secara dalam talian yang dibangunkan bagi mengumpul maklumat pelaksanaan PdPR, pemantauan, pelaporan dan pelaksanaan tindak susul di peringkat sekolah, PPD,...