Bagaimana Kaedah Program Sarapan Percuma dilaksanakan?

Bagaimana Kaedah Program Sarapan Percuma dilaksanakan?

Semalam, ramai MP yang bertanya tentang kaedah pelaksanaan Program Sarapan Percuma (PSP). Saya telah menjelaskannya di Dewan Rakyat semalam dan berikut ialah rumusan daripada jawapan saya. Ada dua kaedah yang akan kita gunakan. Kaedah pertama ialah pengoperasian PSP...